Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viasoadysta soadysta
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viasoadysta soadysta
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamujerloca mujerloca
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viacatchdimoment catchdimoment
dieta
Reposted fromecrivain ecrivain viacatchdimoment catchdimoment
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacatchdimoment catchdimoment
2225 d27e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspes spes
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaspes spes
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viaMagoryan Magoryan

March 17 2017

Reposted fromgreensky greensky viaMagoryan Magoryan
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viapeasorela peasorela
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacannellle cannellle
4011 0fa8
wszystko bulszit
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viacannellle cannellle
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacannellle cannellle
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viacannellle cannellle
9722 562c 500
Reposted fromkjuik kjuik viacannellle cannellle
4014 4acc 500
Reposted frompiehus piehus viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl