Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

1982 49d5
Reposted fromsohryu sohryu viaMagoryan Magoryan
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

8059 b538
Reposted fromoll oll viacannellle cannellle

April 18 2017

Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted from61sekund 61sekund viacannellle cannellle
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viakomplikacja komplikacja
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna vianataliablus nataliablus
6495 f815
Reposted fromzurial zurial viacannellle cannellle
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan via169cm 169cm
8345 e8cd 500
Reposted fromamatore amatore via169cm 169cm
Prague

April 14 2017

7535 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamujerloca mujerloca
5266 2e88
Leon.
Reposted fromPoranny Poranny viamujerloca mujerloca
8532 91fc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamujerloca mujerloca
6833 07a8 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavstane vstane
5293 6087 500
(...) Za dużo Pani pieprzy za mało Pani robi!
Bezsennych nocy przez Panią nie miewam,
Odzywam się tylko gdy mi czegoś potrzeba (tak!)
— Wdowa - Zapomniałam feat. Czesław Śpiewa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl