Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacannellle cannellle
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
Reposted fromgruetze gruetze viacannellle cannellle
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viacannellle cannellle
6690 2f54 500
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viacannellle cannellle
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
2913 56f6 500
3636 acf1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacannellle cannellle
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viacannellle cannellle
3148 355d
Reposted fromfreakish freakish viafrique frique
Dwa razy kochałem - pomyślałem, zamykając oczy i kładąc głowę na cienkiej poduszce wznoszącej się na cztery, pięć centymetrów nad materacem. Dwa razy kochałem i dwa razy miłość mnie zniszczyła.
— John Boyne
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vianihilarian nihilarian
2435 79d8
9067 fa6b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaandziaa andziaa
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viakomplikacja komplikacja
6950 e554
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaandziaa andziaa
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viakomplikacja komplikacja
Reposted frombluuu bluuu viacatchdimoment catchdimoment
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viacatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl