Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

3712 08e0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
8273 e40f 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viairmelin irmelin
9053 ecc7 500
Reposted fromkurorori kurorori viairmelin irmelin
2467 7d55 500
wyrzuty sumienia
Reposted fromlynka lynka viairmelin irmelin
2125 794d 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
3082 0a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
0664 6951 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
6857 5173 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viairmelin irmelin
7933 6ebe 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viasann sann
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasann sann

September 15 2017

7921 e6ba 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl