Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Reposted fromFlau Flau viaMagoryan Magoryan
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
4633 daf0 500
Reposted fromcharmander charmander viakomplikacja komplikacja
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadobby dobby

October 11 2017

7701 f806
2626 daa5 500
Reposted fromfungi fungi viaMagoryan Magoryan
2465 870d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMagoryan Magoryan
2382 94fa 500
Reposted fromdiner diner viaMagoryan Magoryan
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakomplikacja komplikacja
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viakomplikacja komplikacja
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
5879 d2c6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakomplikacja komplikacja
1914 6526 500
cwaniak
Reposted frompankamien pankamien viakomplikacja komplikacja
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viakomplikacja komplikacja

October 03 2017

5190 c659 500
Reposted fromzciach zciach viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl