Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacannellle cannellle
Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viacannellle cannellle
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
Reposted fromkonwalia konwalia viakomplikacja komplikacja

February 24 2017

4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze
1639 cf7a
Reposted fromloverdose loverdose viaRedPenny RedPenny
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish viaRedPenny RedPenny
1150 37ad
Reposted frompastainmy pastainmy viaRedPenny RedPenny
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viazEveR zEveR
8244 cf2f
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viazEveR zEveR
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaxvou xvou
9421 9e3f
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaxvou xvou
doświadczenie życiowe i zawodowe
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaxvou xvou
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viausmiechprosze usmiechprosze
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaxvou xvou
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaxvou xvou
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeksandra leksandra

February 23 2017

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl