Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

0667 3164 500
Reposted fromoll oll viavstane vstane
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viavstane vstane
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viavstane vstane
Reposted fromoll oll viacatchdimoment catchdimoment
7359 f21a 500
street art bydgoszcz
Reposted frommsofall msofall viaMagoryan Magoryan
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viaMagoryan Magoryan
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaspes spes
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viacatchdimoment catchdimoment
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viacannellle cannellle
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viacannellle cannellle
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacannellle cannellle
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaMagoryan Magoryan
6594 dcff 500

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viacannellle cannellle

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.
— Richelle Mead
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viacannellle cannellle
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viacannellle cannellle

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl