Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io
Reposted frommisanthropy misanthropy viacannellle cannellle
0459 0f95 500
Reposted fromoll oll viacannellle cannellle
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viacannellle cannellle
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viacannellle cannellle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viavstane vstane
Reposted fromRynn Rynn viavstane vstane
8965 4f51 500
Reposted fromoll oll viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
0230 dca2
Reposted frombluuu bluuu viacannellle cannellle
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viacannellle cannellle
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
Untitled
Reposted fromweightless weightless viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl