Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaMagoryan Magoryan
2300 13d0
Reposted fromsz sz viaMagoryan Magoryan
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaMagoryan Magoryan
3138 d033 500
Reposted fromdusix dusix viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
2948 3213 500
Reposted fromtfu tfu viaMagoryan Magoryan

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagoryan Magoryan
Reposted fromsidus sidus viaMagoryan Magoryan

June 14 2017

8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaMagoryan Magoryan
0695 1967 500

June 13 2017

Nie odezwę się pierwsza. Jeśli do mnie więcej nie zadzwoni, będę go czule wspominać – jako dupka.
— Carrie Bradshaw, Seks w wielkim mieście
Reposted frommissbrodka missbrodka viacannellle cannellle
5291 a6d2
3215 97cb
Reposted fromamatore amatore viaMagoryan Magoryan
1694 0efa
Reposted fromkaiee kaiee viaMagoryan Magoryan
1755 417d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaMagoryan Magoryan
Że nie ty dla mnie jesteś, ani ja dla ciebie, że nie możemy rankiem gadać trzy po trzy, że wspólnej gwiazdy próżno szukać nam na niebie, że między ludźmi nie powiemy sobie "ty", że nie pójdziemy, tak zwyczajnie, gdzieś tam w gości, że nic, co nasze, nie jest nasze- nawet my- dlatego nie mówi,  o miłości!
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtoolong toolong viacannellle cannellle
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viacannellle cannellle
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl