Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viacatchdimoment catchdimoment
2417 3219
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viagameofthrones gameofthrones
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viaNataly Nataly
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viafrique frique
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viacatchdimoment catchdimoment
3051 8a40 500
Reposted fromgrobson grobson viaMagoryan Magoryan
5847 46a7
Reposted fromvic vic viaMagoryan Magoryan
3088 d8f8
yup
Reposted fromlouve louve viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaNataly Nataly
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viacatchdimoment catchdimoment
7332 f8d1 500
Reposted fromoll oll viacatchdimoment catchdimoment
Reposted frombluuu bluuu viaspes spes
Reposted fromFlau Flau viacannellle cannellle
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viacannellle cannellle

August 13 2017

Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl